Odpowiedź w sprawie wystąpienia FZZMK o podwyżkę wynagrodzenia w PKP CARGO S.A.

Odpowiedź w sprawie wystąpienia FZZMK o podwyżkę wynagrodzenia w PKP CARGO S.A.

W dniu 27 maja br. FZZMK otrzymała odpowiedź na wystąpienie do zarządu spółki PKP CARGO S.A. o podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników.