Odpowiedź Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie podwyżek wynagrodzeń.

Odpowiedź Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie podwyżek wynagrodzeń.

Otrzymaliśmy odpowiedź Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie żądania wdrożenia z dniem 1 maja 2017 podwyżek wynagrodzeń dla pracowników spółki.
Cieszy nas fakt, że Zarząd PKP CARGO S.A. rozumie potrzeby pracowników i chce kierować się oczekiwaniami załogi, bo właśnie wczoraj Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka podał informację, że już trzeci raz w ciągu roku podnosi pracownikom pensje.
Wyrażamy nadzieję, że słowa o wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu nie będą puste...
Poniżej publikujemy odpowiedź.

odpowiedwspodwyekcargojpg