OPZZ wspiera związkowców PLL LOT!

OPZZ wspiera związkowców PLL LOT!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z oburzeniem przyjęło decyzję sądu, który zakazał podjęcia działań strajkowych pracownikom PLL LOT. Prawo do strajku stanowi jedno z podstawowych uprawnień związków zawodowych, a w aktach międzynarodowych jest ono uznawane za prawo człowieka. Decyzja sądu jest sprzeczna z artykułem 59 Konstytucji RP, zgodnie z którym „związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych”. Prawo do strajku jest też wpisane w Europejską Kartę Społeczną i konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy. Wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw wobec tej haniebnej decyzji. Sąd nie powinien służyć władzy i pracodawcom, lecz bronić Konstytucji RP, w tym podstawowych swobód związkowych! OPZZ w pełni popiera protestujących pracowników PLL LOT i deklaruje gotowość do czynnego wsparcia ich działań.

Biuro prasowe OPZZ.