OPZZ - Wybory w Branży Transport

OPZZ - Wybory w Branży Transport

   W czwartek 10 listopada 2022 dlegaci na X Kongres OPZZ  z Branży „Transport” wybrali Przewodniczącego Branży Transport, członków Rady OPZZ, dwóch członków Prezydium OPZZ oraz członka Komisji Rewizyjnej OPZZ. Na funkcję Przewodniczącego Branży Transport kandydowali Aleksander Motyka i Leszek Miętek. Delegaci postanowili powierzyć tę funkcję ponownie Leszkowi Miętkowi.


   
Federację Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych w Radzie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w kadencji 2022-2026 będzie reprezentował Grzegorz Samek.
Ponadto na członków Rady OPZZ w kadencji 2022/2026 wybrani zostali Jarosław Grządziel, Zofia Ostrowska, Bogdan Bucholc, Aleksander Motyka    
Do Prezydium OPZZ zostali wybrani: Bolesław Zasada i Leszek Miętek.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano Piotra Dubrownika.