Państwowa Inspekcja Pracy odpowiada na nasze wystąpienie się ws. udzielania odpoczynku dobowego

Państwowa Inspekcja Pracy odpowiada na nasze wystąpienie się ws. udzielania odpoczynku dobowego

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych w związku z wątpliwościami udzielania odpoczynku dobowego, które FZZMK zgłosiła podczas rokowań nad Protokołem dodatkowym nr 15 do ZUZP dla pracowników zatrudnianych przez zakłady PKP CARGO S.A.zwraciła się w dniu 3 października do Głównej Inspekcji Pracy w następującej kwestii:

   Pracodawca wystąpił z inicjatywą zawarcia protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w którym zamierza udzielać pracownikom odpoczynku dobowego w 13, 14, 15 lub później, godzinie doby pracowniczej. Ponadto proponuje aby pracownik realizował swoje prawo do wypoczynku po zakończeniu zmiany roboczej w miejscu wskazanym przez pracodawcę aby pracownik z tego miejsca rozpoczął kolejną zmianę roboczą . Należy nadmienić, że ZUZP w swoich postanowieniach nie dopuszcza możliwości ustalenia obszarowego  miejsca wykonywania pracy. Miejscem wykonywania pracy może być siedziba zakładu, siedziba sekcji, miejscowość w której znajduje się posterunek pracy

  Naszym zdaniem proponowane zmiany stoją w sprzeczności z przepisami dotyczącymi odpoczynku dobowego. Pracownik zostanie pozbawiony prawa do swobodnego dysponowania swoim czasem na regenerację niezbędną do uzyskania odpowiedniego stanu psycho fizycznego przed kolejną zmianą roboczą. Uważamy, że odpoczynek dobowy pracownika musi być zrealizowany w dobie pracowniczej , a nie jedynie się w niej zaczynać. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy tak zawarty protokół dodatkowy będzie zgodny z obowiązującymi przepisami.

W dniu 28 października 2022 otrzymaliśmy odpowiedź w której Państwowa Inspekcja Pracy podziela nasze stanowisko. 

odpowied pipjpg

odpowied pip_01jpg

odpowied pip_02jpg

odpowied pip_03jpg