Petycja OPZZ - Panie Premierze OPZZ mówi #MamDość

Petycja OPZZ - Panie Premierze OPZZ mówi #MamDość

Po manifestacji 22-go września 2018 roku delegacja OPZZ w składzie: Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników ZUS Beata Wójcik, Członek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP Tomasz Wilczyński oraz Przewodniczący Rady Wojewódzkiej województwa śląskiego Wacław Czerkawski złożyli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów petycję z naszymi postulatami.
petycja 1png
petycja 2png
petycja 3png
petycja 4png