Pierwszy raz od 2012 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa

Pierwszy raz od 2012 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa

Pierwszy raz od 2012 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników. Posiedzenie, w którym uczestniczyli wiceministrowie infrastruktury i budownictwa: Kazimierz Smoliński i Piotr Stomma, odbyło się 15 lutego 2016 r.

Stronę rządową reprezentowali również przedstawiciele ministerstwa skarbu państwa, ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministerstwa finansów.

"Niezmiernie mnie cieszy, że po kilku latach wznowiony został dialog rządu ze stroną społeczną. Naszym celem jest dokonanie zasadniczej zmiany dotyczącej sytuacji polskiego sektora kolejowego" – podkreślił wiceminister Stomma.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele rządu zaprezentowali plany w odniesieniu do sektora kolejowego oraz zaproponowali korektę zasad funkcjonowania Zespołu, mającą na celu zacieśnienie współpracy z partnerami społecznymi.

Jak zauważył podsekretarz stanu Piotr Stomma, strategicznym celem polskiej gospodarki jest kompleksowe odbudowanie polskiego kolejnictwa, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego.

"Działania rządu nie mogą być prowadzone w oderwaniu od rozwiązywania problemów wskazywanych przez partnerów społecznych. Dlatego wznowiony został dialog w ramach spółek kolejowych: w styczniu odbyło się spotkanie w ramach Forum Inwestycyjnego. Intencją ministerstwa jest wznowienie dynamicznej działalności Forum" – dodał wiceminister Stomma.

Reprezentanci organizacji związkowych przedstawili najważniejsze problemy występujące na kolei, miedzy innymi związane z funkcjonowaniem przewozów pasażerskich o zasięgu regionalnym, z bezpieczeństwem na kolei czy prowadzeniem inwestycji na liniach kolejowych.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali  chęć współpracy w rozwiązywaniu problemów występujących na kolei w duchu dialogu, z poszanowaniem interesów uczestników rynku kolejowego.

Termin kolejnego posiedzenia Zespołu został zaplanowany wstępnie na 7 marca 2016 r.

Fot. Uczestnicy posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa funkcjonuje od 2003 r., a jego ostatnie posiedzenie odbyło się  w grudniu 2012 r. Od tego czasu strona społeczna zawiesiła uczestnictwo w obradach Zespołu.

Celem prac Zespołu jest prowadzenie dialogu społecznego. Na jego forum omawiane są problemy wynikające z restrukturyzacji Grupy PKP, w tym sprawy pracownicze dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia w spółkach kolejowych.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników. Stronę rządową reprezentują przedstawiciele ministra ds. finansów publicznych, ministra do spraw transportu oraz ministra ds. pracy. Stronę pracodawców reprezentuje pięciu przedstawicieli wyznaczonych przez Związek Pracodawców Kolejowych. Stronę pracowników natomiast reprezentują przedstawiciele związków zawodowych. Federację Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych reprezentują Grzegorz Samek i Andrzej Konieczny.