Piotr Ostrowski nowym przewodniczącym OPZZ

Piotr Ostrowski nowym przewodniczącym OPZZ

Delegatki i Delegaci na X Kongres OPZZ wybrali nowego przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Szefem OPZZ został Piotr Ostrowski, który od 2018 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Porozumienia.

Piotr Ostrowski jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Do związków zawodowych przystąpił w 2001 roku. Współtworzył organizację związkową OPZZ „Konfederacja Pracy” w jednym z warszawskich marketów budowlanych, gdzie był pracownikiem ds. sprzedaży. Zwolniony z pracy za działalność związkową po zaledwie 10 dniach od utworzenia związku zawodowego. Od 2005 roku pracował jako radca, a następnie dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Od 2010 roku przez dwie kadencje pełnił funkcje członka Prezydium OPZZ i Rady OPZZ.

Reprezentował Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych na kilkudziesięciu konferencjach, seminariach, debatach oraz posiedzeniach w kraju i za granicę. Ponadto jest koordynatorem wielu europejskich projektów z udziałem OPZZ. Do 2019 roku łączył pracę na rzecz OPZZ z pracą naukową w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 roku jest wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a w listopadzie 2022 roku został wybrany na członka tytularnego Rady Generalnej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC).

IMG_3747jpg

Związki zawodowe skutecznie walczą o godne warunki pracy i uczciwe wynagrodzenia. Wysoka inflacja, pogarszająca się sytuacja gospodarcza, rosnące ceny prądu i gazu, problemy wielu dużych i małych przedsiębiorstw, a co za tym idzie ryzyko redukcji miejsc pracy uderzają przede wszystkim w zwykłych ludzi. Ta trudna sytuacja niesie za sobą szereg wyzwań, którym w najbliższych miesiącach wszyscy będą musieli stawić czoła. OPZZ musi być więc nowoczesną i dynamiczną organizacją związkową, która dzięki odpowiedniej strategii działania będzie szybko reagować na potrzeby pracownic i pracowników, a także na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i jego przewodniczący muszą odważnie oraz mądrze przeprowadzić organizację przez ten trudny czas – wspólnie dla lepszej przyszłości, jak brzmi hasło przewodnie X Kongresu OPZZ.

………………………………………………

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest jedną z największych central związkowych w kraju, która zrzesza 82 ogólnokrajowe organizacje związkowe i blisko 435 tysięcy osób. OPZZ jako reprezentatywna organizacja związkowa konsekwentnie dąży do realizacji fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także prawa do godnego życia – godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.