PKP Cargo: Konkurencja się zmawia. Jest skarga do UOKiK

PKP Cargo: Konkurencja się zmawia. Jest skarga do UOKiK

PKP Cargo powiadomiło Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwości wystąpienia zmowy przetargowej  w odniesieniu do zamówień na przewozy kolejowe i obsługę bocznic. Zdaniem PKP Cargo, jej konkurenci nieuczciwie porozumiewają się, zniekształcając warunki konkurencji.

Sprawa dotyczy m.in. przetargów na przewozy węgla i obsługę bocznic kolejowych najważniejszych grup przemysłowych w Polsce w latach 2016-2017.Oprócz PKP Cargo, oferty w przetargach na przewozy składa konsorcjum zrzeszające najbliższych konkurentów PKP Cargo. W ocenie PKP Cargo uczestnicy konsorcjum mają  potencjał do samodzielnej obsługi zadań przetargowych, w szczególności dotyczy to CTL i DB Schenker. "Efekt zmniejszonej konkurencji"– Występujące razem w przetargach spółki są bezpośrednimi konkurentami. Utworzenie przez nich konsorcjum wywołuje tzw. efekt zmniejszonej konkurencji – sprawia, że zamawiający otrzymuje mniej ofert,  a więc spotyka się z mniej intensywną rywalizacją cenową o zamówienie – uważa giełdowy przewoźnik.Zdaniem PKP Cargo takie porozumienie jest czynem nieuczciwej konkurencji. – W myśl Ustawy o zamówieniach publicznych, oferta taka powinna zostać odrzucona przez zamawiającego – wnioskuje PKP Cargo.

null

Ostatnie przetargi na przewóz węgla W maju Enea Wytwarzanie rozstrzygnęła przetarg na przewóz koleją 5,1 mln ton węgla energetycznego z „Bogdanki”, KHW, KW i JSW do swojej siedziby w Świerżach Górnych. Za najkorzystniejszą w postępowaniu, podzielonym na dwa zadania, została uznana oferta o łącznej wartości 62,56 mln zł, należąca do PKP Cargo. Natomiast w sierpniu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Termika wybrało firmy DB Schenker Rail Polska oraz PKP Cargo Service w przetargu na dostawę łącznie 1,2 mln ton węgla kamiennego do swoich elektrociepłowni na Siekierkach i na Żeraniu. W listopadzie okazało się, że konsorcjum firm DB Schenker Rail Polska (lider) i CTL Logistics dostarczy ponad 5,3 mln ton węgla kamiennego do elektrowni Opole należącej do PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Natomiast PKP Cargo przetransportuje około 12 milionów ton „czarnego złota” i ponad milion ton sorbentów wapiennych dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.