PKP CARGO - Protokół dodatkowy nr 12 do ZUZP. Dzięki staraniom FZZMK maszyniści pozostaną w zawodzie

PKP CARGO - Protokół dodatkowy nr 12 do ZUZP. Dzięki staraniom FZZMK maszyniści pozostaną w zawodzie

  Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych  na spotkaniu zespołu ds.oceny funkcjonowania ZUZP w PKP CARGO S.A. w dniu 17 września 2018 roku z uwagi na liczne zapytania maszynistów zgłosiła   zagadnienie o którym pisaliśmy w zeszłym roku, a mianowicie 
29 października 2018 roku upłynął termin w którym maszyniści mogli wymienić prawo kierowania pojazdem kolejowym na licencję maszynisty. Po tym terminie, aby kierować pojazdem kolejowym każdy maszynista powinien posiadać licencję i świadectwo maszynisty.
Istnieją jednak sytuacje w których nie wszyscy prowadzący pojazdy kolejowe muszą licencję i świadectwo maszynisty posiadać. Niektórym bowiem wystarczy nowe prawo kierowania np. prowadzącym pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej.
Uprawnienie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 roku ws. pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych może wystawić między innymi przewoźnik kolejowy. Zdarzają się sytuacje w których lekarz Kolejowej Medycyny Pracy wydając pracownikowi zaświadczenie o przydatności zawodowej orzeka , że pracownik może wykonywać pracę maszynisty bez wyjazdu na szlak (obsługa przewozów stacyjnych).
W związku z powyższym FZZMK zwróciła się z  prośbą o udzielenie wyczerpującej informacji czy takiemu pracownikowi zostanie wydane nowe prawo kierowania w oparciu o przytoczone wyżej przepisy oraz szerzej, czy Spółka dostrzega potrzebę wydawania tych dokumentów. Jeśli tak, to w jakich obszarach swojej działalności i jakie kryteria będzie musiał spełnić pracownik aby takie uprawnienie otrzymać. 
  Z PKP CARGO wczoraj (26 .02) otrzymaliśmy informację:   W nawiązaniu do wniosku omówionego na spotkaniu w ramach dialogu społecznego w dniu 7 lutego br. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi przesyła w załączeniu projekt Protokołu dodatkowego nr 12 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna, na mocy którego do Układu zostanie wprowadzone stanowisko „Prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej”. Dokument w proponowanym brzmieniu jest dostępny do podpisu od 26 lutego br. w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Warszawie ul. Grójecka 17, pokój nr 363.
  Cieszymy się, że maszyniści PKP CARGO S.A., którzy z powodów zdrowotnych nie mogą wyjechać na szlak, oraz ci którzy z różnych powodów nie zdążyli przed 29.10.2018 uzyskać świadectwa maszynisty dzięki wprowadzeniu do ZUZP nowego stanowiska w PKP CARGO S.A. będą mogli pozostać w zawodzie.