PKP CARGO S.A. otrzymała wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

PKP CARGO S.A. otrzymała wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7 z dnia 7 maja 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 9 z dnia 14 maja 2020 r. informuje o otrzymaniu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w dniu 26 czerwca 2020 r. pierwszej transzy dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 34,14 mln zł. Otrzymane środki odpowiadają jednej trzeciej całej kwoty, o którą wnioskowała Spółka (tj. 102,42 mln zł) i zarazem przypadają na pierwszy z trzech miesięcznych okresów objętych porozumieniem, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 7 z dnia 7 maja 2020 r.

Raport bieżący nr14/2020