PKP CARGO S.A. podwyżka dla pracowników i widmo strajku na horyzoncie

PKP CARGO S.A. podwyżka dla pracowników i widmo strajku na horyzoncie

     W dniu 1 grudnia 2023 r. odbyły się rozmowy (nie przypominające w niczym negocjacji) pomiędzy spółką, a organizacjami związkowymi będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez zakłady PKP Cargo S.A. w sprawie wdrożenia systemowej w roku 2023.

      Po kilkugodzinach zarząd przedstawił związkom zawodowym oświadczenie zawierające propozycję podwyżki wynagrodzenia dla pracowników PKP CARGO S.A. w kwocie 430 zł. na jednego zatrudnionego od 1 stycznia 2024 r.

Przedstawiciele związków zawodowych: ZZM, FZZMK, Dyżurnych Ruchu PKP, Dyspozytorów, Kontra, Warsztatowców, Administracji PKP przedstawili wspólnie uzgodnione stanowisko, że w związku z tym że negocjacje podwyżki dotyczą roku 2023 zaakcepują kwotę 500 zł od 1 grudnia 2023, po to by nie zamykać drogi do negocjacji podwyżki dla pracowników w roku 2024 .

Solidarność, FZZK, Solidarność 80 stając w obronie wizerunku zarządu (który chce pokazać jak najlepszy wynik za rok 2023 kosztem pracowników spółki) oświadczyli, że przyjmą 430 zł. średnio na 1 pracownika (z widełkami nie mniej jak 400, a nie więcej jak 450). Dla pracowników wynagradzanych wg. wskaźnika kwota podwyżki wynosi 0,19% wskaźnika tj. ok 813 zł. średnio (przy widełkach od 599 - 1027 od 1 stycznia 2024.)
Związki te podpisując porozumienie zamknęły drogę pracownikom do uzyskania podwyżek w nadchodzącym 2024 roku. 

Sytuacja powyższa powoduje, że wszyscy pracownicy otrzymają podwyżki na 10 lutego 2024, natomiast organizacje które nie przyjęły tej propozycji pozostają w sporze zbiorowym z zarządem PKP CARGO S.A. o podwyżkę wynagrodzenia w roku 2023.
Z ośmioma związkami zawodowymi, posiadającymi największą zdolność do przeprwadzenia akcji strajkowej spisano protokół rozbieżności.
Zarząd nie poinformował o tym w komunikacie.
Protokół publikujemy poniżej:

protok rozbienocijpg


protok rozbienoci_02jpg
protok rozbienoci_01jpg