PKP CARGO S.A. - związkowcy wystąpili do Minister RPiPS w sprawie wyznaczenia mediatora w sporze zbiorowym

PKP CARGO S.A. - związkowcy wystąpili do Minister RPiPS w sprawie wyznaczenia mediatora w sporze zbiorowym

Zarząd PKP CARGO S.A. od 11 stycznia 2024 r. nie wystąpił o mediatora w sporze zbiorowym o podwyżkę wynagrodzenia. Wobec prowadzonej przez zarząd PKP CARGO S.A. polityki konfrontacyjnej, związki zawodowe będące stroną sporu wystąpiły z wnioskiem do Pani Agnieszki Dziemianowicz Bąk - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wskazanie mediatora.

Wystpienie o mediatorajpg