PKP Cargo zmniejsza stratę, a pracownicy czekają na podwyżkę wynagrodzenia

PKP Cargo zmniejsza stratę, a pracownicy czekają na podwyżkę wynagrodzenia

W I kwartale br. grupa PKP Cargo zanotowała stratę netto w wysokości 1,43 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. jest ona o ponad 65 mln zł mniejsza. Na minusie jest też dominująca jednostka w grupie - PKP Cargo S.A.

Towarowy przewoźnik zamknął pierwszy kwartał stratą w wysokości blisko 9,2 mln zł netto. Rok wcześniej wynosiła ona -58,2 mln zł. W spółce wzrosły przychody z działalności operacyjnej z 757,3 do 818,3 mln zł.

Największe przychody ze sprzedaży grupa PKP Cargo osiągnęła na rynku polskim - ponad 738 mln zł, czeskim - blisko 149 mln zł i w Niemczech - niemal 58 mln zł. W porównaniu z I kwartałem 2016 r. wzrosły one w Polsce i Niemczech, w Czechach zaś spadły o blisko 20 proc.

W I kwartale koszty z tytułu zużycia paliwa w grupie wyniosły niemal 46 mln zł, a prądu, gazu i wody - ponad 100 mln zł. Za dostęp do linii kolejowych grupa musiała zapłacić ich zarządcom ponad 161 mln zł. Na wynagrodzenia grupa wydała ponad 270 mln zł.

W dniu dziesiejszym (29 maja br.) Związki Zawodowe działające w PKP CARGO S.A. spotykają się z Zarządem na rozmowach w temacie wdrożenia w 2017 roku  podwyżki wynagrodzeń.