PKP INTERCITY S.A. - związki zawodowe wystąpiły o podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników

PKP INTERCITY S.A. - związki zawodowe wystąpiły o podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników

Wystpienie o podwyki IC 2024jpg