Pociągi z Opola do Wrocławia pojadą szybciej. Coraz bliżej inwestycji

Pociągi z Opola do Wrocławia pojadą szybciej. Coraz bliżej inwestycji

Pięć firm zainteresowanych jest opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów. Zarządca chce na tym odcinku zwiększyć prędkość pociągów, co przełoży się na większą przepustowość linii. Prace projektowe wraz z nadzorem mają pochłonąć ok. 30 mln zł.
Przedmiotem obecnie prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów”. Zadanie to jest częścią większego projektu pod nazwą „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Wybrany wykonawca będzie musiał ponadto przygotować wnioski o wydanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji administracyjnych, a także materiały przetargowe na roboty budowlane. W kolejnym etapie inwestycji firma pełnić będzie nadzór w okresie realizacji robót budowlanych.

Projekt swym zakresem obejmuje dwie linie kolejowe. Pierwszą jest linia nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów na odcinku od km -1,261 do km 75,496. Druga linia to 132 Bytom – Wrocław Główny na odcinku od km 93,750 do km 94,508. Linia jest linią magistralną, dwutorową, zelektryfikowaną. Przyszła inwestycja swoim zakresem ma objąć branżę torową w podziale na nawierzchnię, podtorze oraz odwodnienie, a także obiekty inżynieryjne, przejazdy w poziomie szyn, srk czy sieci energetyczne. Polskie Linie Kolejowe chcą dzięki temu uzyskać na linii kolejowej nr 277 100 km/h dla pociągów pasażerskich i towarowych, dla linii nr 132 – 120 km/h dla pasażerskich i 100 km/h dla towarowych. Długość peronów przy liniach ma wynieść minimum 150 m, zaś maksymalna długość składów nie będzie mogła przekroczyć 740 metrów.

Prace mają być prowadzone w podziale na odcinki:
• od stacji Opole Groszowice (km 93.750 LK132) do szlaku Czarnowąsy – Dobrzeń (km 15.450 LK277)
• od szlaku Czarnowąsy – Dobrzeń (km 15.450 LK277) do stacji Karłowice (km 36.343 LK277)
• od szlaku Karłowice – Biskupice Oławskie (km 36.343 LK277) do szlaku Biskupice Oławskie – Jelcz-Laskowice (km 66.515 LK277)
• od stacji Jelcz-Laskowice (km 66.515 LK277) do szlaku Siechnice - Wrocław Brochów (km 85.576 LK277)

Zainteresowanych opracowaniem dokumentacji jest 5 oferentów. Polskie Linie Kolejowe przygotowały budżet w wysokości 30,75 mln zł brutto. Aż cztery oferty mieszczą się w kosztorysie. Najtańsza z nich opiewa na kwotę 22,53 mln zł brutto i pochodzi od konsorcjum firm Biuro Projektów Komunikacyjnych, Biuro Projektów Kolejowych i Usług oraz Koltech Infra. Swoje oferty złożyli również konsorcjum TPF (22,755 mln zł), konsorcjum firm BBF, IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo (23,23 mln zł), Aecom (24,55 mln zł), konsorcjum Multiconsult Polska i Transprojekt Gdański (36,36 mln zł).

Warto pamiętać, że cena stanowi jedynie 60% oceny przetargowej. Resztę punktów można zdobyć za skrócenie terminu wykonania zamówienia. Okres przewidziany na wykonanie umowy to 2051 dni – w tym 590 dni to okres projektowania.