Pojawia się sprawa udzielenia wsparcia finansowego samorządów jako organizatorów kolejowych przewozów pasażerskich

Pojawia się sprawa udzielenia wsparcia finansowego samorządów jako organizatorów kolejowych przewozów pasażerskich

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko Mazurskiego przekazało Uchwałę Nr 5/2022 strony pracodawców, strony pracowników i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska o konieczności wprowadzenia rozwiązań systemowych mających na celu realne wsparcie finansowe samorządów jako organizatorów kolejowych przewozów pasażerskich w realizacji zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wraz ze Stanowiskiem Nr 2/2022. (kliknij by pobrać)

Uchwaa WRDS WMjpg