POLREGIO Rhapsody. Seria niefortunnych spotkań...

POLREGIO Rhapsody. Seria niefortunnych spotkań...

 22 lipca 2020 roku w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Prezesa Martyniuka z przedstawicielami związków zawodowych. FZZMK reprezentowali Grzegorz Samek i Robert Bednarek. Seria spotkań dotyczy wprowadzenia od 01 sierpnia 2020 systemowej podwyżki wynagrodzeń zgodnie z zapisami Porozumienia zawartego w dniu 05 kwietnia 2019 roku. Na spotkanie Prezes Zarządu Artur Martyniuk przybył  w asyście kilku dyrektorów zakładów i ze wzmocnioną siłą próbował przekonać organizacje związkowe, że w obecnej sytuacji  Spółki POLREGIO nie stać na wprowadzenie w życie zapisów zawartego porozumienia.
Wszystko przez pandemię koronawirusa...
Prezes Artur Martyniuk nie przyjmował argumentów strony związkowej, że podwyżka była zaakceptowana przez byłego Prezesa Krzysztofa Zgorzelskiego i zarząd PR, ale również przez wspólników oraz Radę Nadzorczą, a środki na jego realizację są zabezpieczone w budżetach organizatora przewozów.
FZZMK negatywnie odniosła się do działań Prezesa polegającychna próbie oddolnego skłócenia załogi oraz wywierania presji na organizacjach zakładowych, które de fakto nie są sygnatariuszami Porozumienia. Prezes tą sprawę podsumował słowami, że...on też popełnia błędy. Po podsumowaniu tych wypowiedzi związkowcy zadali pytanie czy  Zarząd ma jakąś propozycję zawarcia kompromisu?
 W tym momencie na ekranie pojawiła się propozycja Zarządu: odłożenie systemowej podwyżki wynagrodzeń na drugie półrocze roku 2021 bez wskazania konkretnego miesiąca. W zamian wypłacenie podwyższonej o 250 złotych z okazji Święta Kolejarza w grudniu 2020 roku, wypłata jednorazowej premii 250 złotych w miesiącu marcu 2021 roku oraz podniesienie wynagrodzenia zasadniczego dla najmniej zarabiających pracowników w Spółce, bez konkretów jakich grup pracowniczych to dotyczy.  Propozycja ta w całości została odrzucona przez związki zawodowe.  Zarząd spółki oznajmił, że na tą chwilę żadnej innej propozycji nie ma więc spotkanie w dniu dzisiejszym musi zakończyć. Na koniec Przewodniczący  FZZMK zapytał jakie działania Zarząd Spółki zamierza wprowadzić w sytuacji utrzymania zasad wzrostu wynagrodzeń zgodnie z zawartymi Porozumieniem?  W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w tej chwili nie odpowie na to pytanie. Prezes oznajmił, że z naszym wspólnym stanowiskiem udaje się do ARP i po tym spotkaniu poinformuje nas o terminie ewentualnego spotkania .