POLREGIO S.A. oraz PKP CARGO S.A. podpisały List Intencyjny w sprawie zatrudnienia pracowników PKP CARGO

POLREGIO S.A. oraz PKP CARGO S.A. podpisały List Intencyjny w sprawie zatrudnienia pracowników PKP CARGO

POLREGIO S.A. oraz PKP CARGO S.A. podpisały List Intencyjny w sprawie zatrudnienia pracowników PKP CARGO. POLREGIO – największy operator na rynku regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – oferuje współpracę, która jest odzwierciedleniem synergii spółek kolejowych. Program wsparcia nowego zatrudnienia dla pracowników PKP CARGO S.A.  będzie realizowany już od czerwca br. i w nadchodzących miesiącach obejmie do 300 osób w grupach zawodowych zatrudnionych w zespołach drużyn trakcyjnych, drużyn manewrowych, rewizji technicznej oraz w obszarze utrzymania i napraw taboru. Głównym akcjonariuszem POLREGIO S.A. jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Pracownicy PKP CARGO S.A. mogą odpowiadać na zapotrzebowanie i oferty POLREGIO S.A., dzięki czemu uzyskają zatrudnienie w swoim zawodzie oraz możliwość kontynuowania kariery w stabilnym i rozwijającym się środowisku. Nowy pracodawca ułatwi uzyskanie wymaganych kwalifikacji i zapewni możliwość jak najszybszego rozpoczęcia pracy.

– Cieszymy się na możliwość zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników z PKP CARGO, którzy w obliczu restrukturyzacji swojego obecnego pracodawcy mogą znaleźć bezpieczne zatrudnienie w naszej Spółce. Jest to rozwiązanie odpowiadające naszym potrzebom rekrutacyjnym i korzystne dla obu stron. POLREGIO nieustannie dąży do rozwoju, a dołączenie do zespołu tak doświadczonych pracowników na pewno wzmocni naszą kadrę i pozwoli na lepszą obsługę pasażerów powiedział p.o. Prezesa Zarządu POLREGIO S.A. Marcin L. Mróz.

– Rozpoczynamy program zapewnienia miejsc pracy dla pracowników PKP CARGO S.A. w POLREGIO S.A. Dzięki temu osoby, które nie mają zapewnionej pracy w naszej Spółce, będą mogły czuć się bezpiecznie i znaleźć długoterminowe zatrudnienie w swoich zawodach. To bardzo ważne, że możemy zaproponować naszym pracownikom takie rozwiązania – dzięki czemu budujemy wspólnie realną kolejową solidarność. Podkreślam, że wszelkie podejmowane przez Zarząd PKP CARGO S.A. działania mają na celu faktyczne uzdrowienie sytuacji naszej Spółki oraz przede wszystkim długoterminowe utrzymanie jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy. Wszystkie one podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i zakładowego oraz w ramach rzeczywistego dialogu społecznego prowadzonego obecnie w PKP CARGO S.A – powiedział p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. dr Marcin Wojewódka.

Natomiast Michał Dąbrowski, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., podkreślił znaczenie tej współpracy dla całej branży. –  Cieszy mnie, że dwóch spośród największych operatorów kolejowych w Polsce wspiera się w tej niełatwej sytuacji. To wyraz solidarności braci kolejowej, który pokazuje, że w obliczu kryzysu potrafimy razem działać na rzecz lepszej przyszłości. Inicjatywa POLREGIO i PKP CARGO to doskonały przykład efektywnego zarządzania wyzwaniami na rynku pracy w sektorze transportu kolejowego, a także przykład owocnej współpracy spółek Skarbu Państwa.