POLREGIO S.A. - w zakładch spólki powstają komitety referendalno-strajkowe

POLREGIO S.A. - w zakładch spólki powstają komitety referendalno-strajkowe

W zakładach POLREGIO S.A. powstają komitety referendalno strajkowe. Pracownicy wypowiedzą się, czy są za podjęciem strajku w przypadku braku realizacji przez Zarząd Spółki Polregio żądania podwyżki płac będącego przedmiotem sporu zbiorowego wszczętego pismem z 19 czerwca 2023 roku

polregio 2023jpg

polregio 2023jpg