Ponowne konsultacje publiczne projektu ustawy o czasie pracy maszynistów

Ponowne konsultacje publiczne projektu ustawy o czasie pracy maszynistów

Minister Infrastruktury skierował do ponownych konsultacji publicznych projekt ustawy o czasie pracy maszynistów.
Celem projektowanej ustawy o czasie pracy maszynistów jest uregulowanie, w odrębnym akcie prawnym, jednolitych norm i wymiaru czasu pracy maszynistów, a także obowiązków pracodawców i podmiotów korzystających z pracy lub usług maszynistów w celu eliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego wynikających z nieprzestrzegania standardów prawa pracy.
Aktualny tekst projektowanej ustawy oraz uzasadnienie można pobrać z linków poniżej:

1) Projekt ustawy o czasie pracy maszynistów

2) Uzasadnienie

Będziemy wdzięczni za nadesłanie ewentualnych uwag do 5 stycznia 2023 na adres poczta@federacja.info

Z całością prac nad procesem legislacyjnym ustawy można zapoznać się tutaj:

Legislacja