Powstają Komitety Protestacyjno Strajkowe w zakładach PKP CARGO S.A.

Powstają Komitety Protestacyjno Strajkowe w zakładach PKP CARGO S.A.

Wobec ostatnich wydarzeń związanych z mediacjami w sporze zbiorowym  powstają w zakładach spółki Komitety Protestacyjno Strajkowe. 

Na szczególną uwagę zasługuje informacja Pulsu Biznesu, który przedstawił raport Komisji Nadzoru Finansowego (http://notowania.pb.pl/espi/4239199,35713,pkp-carg... ) .

O sprawie będziemy informować.

null