PPK - przypominamy i odpowiadamy na pytania.

PPK - przypominamy i odpowiadamy na pytania.

PPK to program, którego celem jest zbieranie dodatkowych środków na emeryturę. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.  Pracownicy firm, które muszą wdrożyć PPK  zapisywani są do programu automatycznie. Żeby w programie nie brać udziału, pracownik musi się z niego wypisać. W związku z licznymi zapytaniami przypominamy w skrócie czym są PPK.
Pracownicze Plany Kapitałowe to forma oszczędzania na emeryturę. Składki pochodzą z trzech źródeł:

  • od pracownika,
  • od pracodawcy,
  • od państwa, które za pośrednictwem Funduszu Pracy przekazuje wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, a także co roku premię o wartości 240 zł.

W podstawowym wariancie pracownik przekazuje do programu 2% swojego wynagrodzenia. Składka automatycznie jest pobierana z pensji. W związku z tym, jeśli pracownik zdecyduje się uczestniczyć w programie, jego wypłata „na rękę” będzie niższa. I to jest motyw, który często decyduje o chęci odstąpienia od uczestnictwa w programie.
PPK to dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę. Są to środki prywatne każdego pracownika i będzie można nimi dysponować na emeryturze, lub – pod pewnymi warunkami – trochę wcześniej. W przypadku ciężkiej choroby będziemy mogli wypłacić część pieniędzy zgromadzonych przez PPK. Jeśli chcemy kupić mieszkanie i będzie potrzebny wkład własny, to środki z PPK będą mogły zostać spożytkowane na ten cel przed przejściem na emeryturę.

Jak zrezygnować z PPK?

Jeśli nie chcesz należeć do PPK, a twoja firma musi go utworzyć, zrezygnuj. Rezygnacja nie jest prosta. Żeby skutecznie wypisać się z PPK, pracownik musi złożyć deklarację rezygnacji w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Deklaracja rezygnacji z PPK – jak wygląda?

Minister Finansów ustalił pod koniec maja 2019 roku wzór deklaracji rezygnacji pracownika z wpłat do PPK. Wzór deklaracji znajdziesz tutaj

We wniosku trzeba podać swoje imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, nazwę firmy-pracodawcy, a także oświadczenie, że jesteśmy świadomi konsekwencji złożenia deklaracji. Deklaracja musi być podpisana. Potem trzeba taką deklarację złożyć bezpośrednio u pracodawcy. Gdy pracodawca otrzyma taką deklarację, musi koniecznie poinformować instytucję finansową, która zarządza programem o tym, że pracownik zrezygnował z dokonywania wpłat do PPK. Na poinformowanie instytucji finansowej pracodawca ma 7 dni. Dopiero po zgłoszeniu może przestać odprowadzać składki do PPK za pracownika. To, czy pracodawcy wpłacają pieniądze do PPK może skontrolować Państwowa Inspekcja Pracy.

Czy rezygnacja z PPK jest ostateczna?

Nie, rezygnacja z PPK nie jest ostateczna. W każdym momencie pracownik będzie miał możliwość na nowo przystąpić do programu. Ale to nie wszystko. Nawet jeśli złoży rezygnację, będzie musiał ten proces powtarzać co cztery lata. Właśnie w takich odstępach czasu na nowo będzie trzeba przekazać deklarację rezygnacji z PPK swojemu pracodawcy. Jeśli pracownik nie spełni takiego obowiązku, będzie automatycznie włączony do programu. Na złożenie „odnowienia rezygnacji” będziemy mieli czas do ostatniego dnia lutego danego roku. Przed upływem tych czterech lat, pracodawca będzie musiał poinformować pracownika, że zostanie włączony ponownie do PPK i jeśli nie chce należeć do systemu, musi złożyć ponownie rezygnację.

Wystarczy wtedy złożyć dokument, że nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w programie na wzorze opracowanym przez Ministerstwo Finansów dostępnym na stronie www.mojeppk.pl .