Pracownicy nadal nic nie wiedzą...Odpowiedź PKP CARGO S.A. na wystąpienie FZZMK w sprawie odpraw emerytalnych.

Pracownicy nadal nic nie wiedzą...Odpowiedź PKP CARGO S.A. na wystąpienie FZZMK w sprawie odpraw emerytalnych.

W dniu 29 stycznia przeczytali   Państwo na naszej stronie informację o tym , że  Zarząd PKP CARGO S.A. w dniu 19 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w której informuje pracowników którzy skorzystają z przysługujących im uprawnień emerytalnych i podpiszą z pracodawcami stosowne porozumienia w okresie od 1 stycznia do 28 lutego, że zachowają prawo do odprawy emerytalnej i rentowej, a także nagrody jubileuszowej w pełnej wysokości zgodnie z przepisami wewnątrzzakładowymi. Sama uchwała jak i głoszone przez pion pracowniczy informacje, o preferencyjnych warunkach odbieramy jako należące do gatunku tzw. radosnej twórczości Zarządu. I można by się z tego śmiać gdyby nie fakt, że dotykają one wprost pracowników i to w sposób uwłaczający ich godności. Sugerowanie pracownikom, że po 28 lutego skończą się wymyślone przez kogoś "warunki preferencyjne?" i że odprawy tylko do tego dnia będą w pełnej wysokości budzą oburzenie pracowników. Obłuda Zarządu, który z jednej strony w listach do pracowników pisze, że to Oni właśnie są największym dobrem Spółki, a z drugiej stosuje niegodne metody, dopuszczając się manipulacji w celu pozbycia się pracowników przekroczyła akceptowalne granice.

Nie możemy godzić się na manipulację sugerującą, że postanowienia ZUZP przestaną obowiązywać po 28 lutego 2021r. Układ Zbiorowy Pracy w PKP CARGO S.A. obowiązuje i żadna uchwała zarządu nie może zmienić jego postanowień. Zarząd PKP CARGO S.A. może Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy wypowiedzieć, ale nawet wtedy będzie on obowiązywał jeszcze przez wiele lat. Zmienić postanowienia układu mogą jedynie jego strony. Podjęta uchwała nie znajduje także oparcia w tzw. przepisach covidowych. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  jasno stwierdziło, że w art. 15 gd ustawy o COVID 19 jest zwrot „jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczeń”. Przepisy zawarte są w ustawach jako aktach powszechnie obowiązujących, natomiast ZUZP zawiera postanowienia. Gdyby regulacja zawarta w art. 15 gd miała dotyczyć aktów wewnątrzzakładowych, musiała by się odnosić do obowiązku wypłaty świadczeń wynikających z prawa pracy, a tak nie jest.


Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych odbiera opisane wyżej działania zarządu jako ordynarną manipulację w celu szybkiego pozbycia się cennych pracowników. Z tego powodu 28 stycznia 2021 FZZMK wystąpiła do Zarządu PKP CARGO S.A. z pismem, na które jak deklarowali przedstawiciele zarządu spółki w ciągu trzech dni mieliśmy otrzymać odpowiedź. Te trzy dni trwały prawie cały miesiąc. 

25 lutego 2021 nadeszła odpowiedź....z której nic konkretnego dla pracowników nie wynika.

 Poniżej odpowiedź spółki i dla przypomnienia nasze wystąpienie.  

CARGO odprawy odpowied leniak 2021_01jpg

CARGO odprawy odpowied leniak 2021_02jpgdot uchway wsjpg