Pracownicy PKP CARGO S.A. - działania w firmie, nie mają nic wspólnego z wizją "Uśmiechniętej Polski".

Pracownicy PKP CARGO S.A. - działania w firmie, nie mają nic wspólnego z wizją "Uśmiechniętej Polski".

W środę 29.05.2024 odbyło się spotkanie zarządu PKP Cargo S.A. ze związkami zawodowymi. Spotkanie zdominował temat wysyłania pracowników na 12 miesięczny okres nieświadczenia pracy, który zdecydowanie doprowadzi do zubożenia rodzin pracowników. Pan dr Marcin Wojwódka p.o. prezesa, oświadczył, że nie zamierza wycofywać się z podjętej uchwały. Wskazaliśmy, że spółka nie stosuje żadnych kryteriów dotyczących nasycenia pracą, wielkości zatrudnienia w poszczególnych lokalizacjach, tylko wysyła pracowników "na rympał" na nieświadczenie pracy z jedynym kryterium jakim jest uzyskanie 30% załogi. Zwróciliśmy uwagę, że zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji do jakiej doprowadziły poprzednie zarządy, ale od połowy lutego br. domagaliśmy się informacji o nadwyżce zatrudnienia jaka występuje w poszczególnych lokalizacjach. Wskazaliśmy, że najpierw powinna być zaproponowana zmiana struktury organizacyjnej, a następnie zarząd powinien podjąć odpowiednie działania i znależć sposoby na zagospodarowanie ewentualnej nadwyżki z zastosowaniem programów osłonowych.

Zwróciliśmy uwagę, że potencjał PKP CARGO S.A. jest podstawową gałęzią transportu w przypadku prowadzenia działań obronnych i militarnych w przypadku zagrożenia.
Niestety nic nie dociera, po najmniejszej lini oporu uderza się w pracownika.

Zarząd prezentując stanowisko, że nieświadczenie pracy to "dopust boży", rozdał związkom zawodowym kserokopię wywiadu udzielonego dla "Rzeczposopolitej" i przedstawił związkom zawodowym propozycję wypowiedzenia ZUZP za porozumieniem stron. 

W ocenie załogi spółki prowadzone działania antypracownicze, nie mają nic wspólnego z wizją "Uśmiechniętej Polski".

Podsumowując działania nowego p.o. zarządu oraz wypowiedzi medialne po miesiącu pracy w spółce, uważamy że nie proponują nic poza uderzaniem w pracowników.
Takie działania zarządu powodują atmosferę zagrożenia utraty tysięcy miejsc pracy i zubożenia rodzin kolejarzy. Działania zmiarzające do konfrontacji w efekcie mają przerzucić winę za stan spółki na pracowników i reprezentujące ich organizacje związkowe. Przykładem jest zatrudnienie w roli doradcy zarządu Pana Janusza Janiszewskiego, kóry od początku swej działalności stawarza atmosferę niesprzyjającą w budowaniu dialogu społecznego.
Przypomnijmy, Janusz Janiszewski jako prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrzenej, był obwiniany o spowodowanie konfliktu u kontrolerów ruchu lotniczego, który w efekcie zatrzymał loty na "polskim niebie". Cytując ówczesne wypowiedzi pracowników PAŻP po odwołaniu Janiszewskiego z funkcji prezesa - "Zmiana na stanowisku osoby zarządzającej Polską Agencją Żeglugi Powietrznej to niewątpliwie krok w dobrą stronę. Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego ma nadzieję, że nowy Prezes zapozna się z najnowszą oceną sytuacji przez Eurocontrol, ale także naszymi analizami sytuacji, w jakiej na skutek złego - nie mającego precedensu, w jej długiej historii - zarządzania znalazła się Agencja i wspólnie wypracujemy program przywrócenia bezpieczeństwa nad polskim niebem oraz odbudujemy nadszarpnięty ostatnio etos pracy kontrolerów. Jesteśmy otwarci na rozmowy i przedstawienie rekomendowanych rozwiązań, żeby przywrócić należyte funkcjonowanie instytucji - czytamy w oświadczeniu przesłanym redakcji money.pl."

 Działania zarządu PKP CARGO S.A. powodują próbę skłócenia załogi i wbijanie przysłowiowego klina między związki zawodowe, które wielokrotnie domagały się podjęcia naprawy spółki. Dlatego, aby nie dać się wkręcić w spiralę nienawiści między pracownikami wystąpiliśmy wspólnie do ministra infrastruktury z pismem dotyczącym sytuacji w spółce, oraz do zarządu PKP CARGO S.A. w którym nie akceptujemy wypowiedzenia Paktu Gwarancji Pracowniczych oraz liczymy na pomoc i zaangażowanie - żeby nie było jak w PAŻPie. 

 Na 5 czerwca 2024 zostało zwołane posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie dramatycznej sytuacji w PKP CARGO S.A. 

  Poniżej prezentujemy dokumenty związków zawodowych przsłane do ministerstwa infrastruktury i zarządu PKP CARGO S.A.