Problemy z wykonaniem badań lekarskich u pracowników grupy PKP CARGO S.A.

Problemy z wykonaniem badań lekarskich u pracowników grupy PKP CARGO S.A.

Do organizacji związkowych zrzeszonych w FZZMK zgłaszają się pracownicy, którzy sygnalizują trudności z wykonaniem badań kontrolnych po chorobowym trwającym powyżej 30 dni i okresowych. 
Poniżej przedstawiamy wystąpienie Zakładowego Społecznego inspektora Pracy w PKP CARGOTABOR sp. z o.o. w tej sprawie.  
Taki sam niepokój jaki zawarty jest w załączonym piśmie zgłaszają pracownicy w zakładach spółki. Dochodzi coraz częściej do wybuchów złości i agresji słownej.
Prosimy władze spółki PKP CARGO S.A. o reakcję.

BADANIA CARGOjpg