Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Rząd chce zwiększyć budżet programu Kolej Plus – z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych, zamiast planowanych wcześniej 17. Chodzi o realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację lub budowę nowych linii kolejowych, w tym mijanek czy łącznic kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r.

Celem programu Kolej Plus jest uzupełnienie istniejącej sieci o połączenia kolejowe miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Chodzi także o miejscowości, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia. Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu/związków metropolitalnych, które są zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

Najważniejsze rozwiązania

 • Budżet programu Kolej Plus zostanie zwiększony o 5,6 mld zł i wyniesie ponad 11 mld zł.

 • Nowe środki pozwolą na dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych, zamiast przewidywanych 17. Dzięki rozwiązaniu, można będzie zmodernizować lub zbudować więcej linii kolejowych. Dotyczy to także budowy np. mijanek czy łącznic kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r.

 • W celu realizacji inwestycji podwyższony zostanie kapitał zakładowy Polskich Linii Kolejowych (PLK).

 • Nowe przepisy przewidują także usprawnienie procesu wnoszenia przez Polskie Koleje Państwowe (PKP) do spółki PKP PLK składników majątkowych, które potrzebne są do prowadzenia działalności dotyczącej zarządzania infrastrukturą kolejową. Chodzi o umożliwienie PKP przekazanie PLK linii kolejowych, znajdujących się na gruntach o uregulowanym stanie prawnym, ale wymagających przeprowadzenia podziałów nieruchomości.

 • Minister finansów będzie mógł także przekazywać w danym roku kalendarzowym na rzecz PLK dodatkowe skarbowe papiery wartościowe. Rozwiązanie to pozwoli elastycznie reagować na zwiększone zapotrzebowanie na środki niezbędne do realizacji inwestycji w poszczególnych latach. Chodzi o możliwość przesuwania wielkości z limitów określonych w konkretnym roku kalendarzowym do emisji w innym roku.

 • Umożliwione zostanie finansowanie akcjami PLK zobowiązań podatkowych dotyczących podatku CIT.

Dotychczasowe działania rządu

Od 2015 r. rząd zmodernizował i wybudował ponad 800 dworców, stacji i przystanków kolejowych:

 • do użytku oddano 46 nowych lub zmodernizowanych dworców PKP;

 • do użytku oddano 70 nowych przystanków kolejowych;

 • zmodernizowanych zostało 400 przystanków kolejowych;

 • zmodernizowanych zostało 291 stacji kolejowych

 • zmodernizowanych zostało ok. 6 tys. km torów kolejowych.

Obecnie prowadzone są prace budowlane na 54 dworcach kolejowych i 47 przystankach kolejowych. Aktualnie realizowane są inwestycje na liniach kolejowych o wartości 46 mld zł.

W 2015 r. pociągi dalekobieżne (PKP Intercity) obsługiwały 326 stacji w 283 miastach. Natomiast obecnie jest to 468 stacji w 415 miejscowościach. Oznacza to, że w ostatnich latach liczba obsługiwanych stacji wzrosła o 142.

Do pobrania:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”