Przedłużające się mediacje w sporze zbiorowym - wydłużamy referendum strajkowe

Przedłużające się mediacje w sporze zbiorowym - wydłużamy referendum strajkowe

przeduenie referendumjpg