Przewozy pasażerskie w Polsce i Europie

Przewozy pasażerskie w Polsce i Europie

Miniony rok był bardzo udany dla przewozów pasażerskich. W 2016 r. Polska była na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o wzrost liczby pasażerów kolei. Zdaniem Prezesa UTK może to cieszyć, ale jest jeszcze dużo do zrobienia i powinniśmy brać przykład z najlepszych.


Urząd Transportu Kolejowego zebrał dane od organów regulacyjnych zrzeszonych w Grupie Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail. Informacje za 2016 r. udało się zgromadzić z 14 krajów europejskich, w tym z Polski. Ani Komisja Europejska, ani Eurostat nie opublikowały jeszcze danych dotyczących przewozów kolejowych w zeszłym roku. Dlatego przedstawione dane mają charakter wstępny i mogą jeszcze ulec korektom.

Polska druga

Z porównania wyłania się bardzo optymistyczny obraz dla polskiej kolei w zakresie przewozów pasażerskich. Tylko Finlandia może pochwalić się większym procentowym wzrostem liczby pasażerów. Liczba podróżujących koleją wzrosła tam o 8%, podczas gdy praca przewozowa spadła o 6%, a praca eksploatacyjna spadła również  o prawie 5%. Takie wyniki wskazują na duży wzrost efektywności przewozów oraz mogą wynikać z otwarcia w grudniu 2015 r. stacji kolejowej połączonej z portem lotniczym w Helsinkach. Od 2012 r. liczba pasażerów w Finlandii wzrosła o 18%.

Drugi największy wzrost liczby pasażerów w 2016 r. spośród analizowanych krajów miał miejsce w Polsce. Jednak w naszym kraju zanotowano również najwyższy wzrost pracy przewozowej i eksploatacyjnej.

Wzrost liczby pasażerów w Niemczech był niewiele mniejszy, niż w Polsce. Odnotowano tam jednak znacznie mniejszy wzrost pracy przewozowej, a przede wszystkim eksploatacyjnej. To może wskazywać na większą efektywność przewozów.

Szwajcaria od dawna w czołówce

Stały wzrost przewozów pasażerskich od lat można obserwować w Szwajcarii, chociaż zgromadzone dane dotyczą na razie tylko głównego przewoźnika SBB. Kolej w tym kraju cechuje się wysoką dostępnością. Każdej doby w trasy wyrusza duża liczba pociągów, kursują one z wysoką częstotliwością, a rozkłady są doskonale zsynchronizowane. Do tego dochodzi bardzo dobre skomunikowanie z innymi środkami transportu.

Również elastyczny system biletowy sprzyja wzrostowi przewozów kolejowych. Dostępna jest szeroka oferta wspólnego biletu na wszystkie środki transportu. Do tego dochodzi bardzo wysoka jakość infrastruktury, niezawodność, a co za tym idzie atrakcyjna oferta przewoźników gwarantująca komfortową podróż. Innym czynnikiem skłaniającym do korzystania z usług kolei są stosunkowo wysokie koszty związane z używaniem samochodu w mieście. Statystycznie każdy Szwajcar 50 razy w roku wybiera się w podróż koleją. – Wyniki kolei szwajcarskich pokazują skąd najlepiej czerpać wzorce, tak by cały czas uatrakcyjniać ofertę kolei w Polsce – wskazuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wykorzystanie kolei

Na tle innych krajów europejskich średnia liczba podróży na statystycznego mieszkańca w Polsce jest niska i wynosi niecałe 8 podróży rocznie. Przeciętny mieszkaniec Europy podróżuje koleją blisko 21 razy w ciągu roku. Widać, że wykorzystanie kolei rośnie na zachodzie Europy i maleje w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak na tym tle wyróżnia się niemal dwa razy większe wykorzystanie kolei na Węgrzech niż w Polsce. Świadczy to na pewno o niewykorzystanym potencjale kolei w naszym kraju.

  • Wykorzystanie kolei w 2016 r. w krajach należących do IRG-Rail
  • Dynamika przewozów pasażerskich w 2016 r. w krajach należących do IRG-Rail
(żródło: utk.gov.pl)