Przewozy pasażerskie we wrześniu 2018 r.

Przewozy pasażerskie we wrześniu 2018 r.

W przewozach pasażerskich trzy kwartały 2018 r. były lepsze niż ten sam okres rekordowego roku 2017. Po dziewięciu miesiącach 2018 r. z usług kolei skorzystało ponad 229 mln pasażerów. To wzrost o 0,6% w porównaniu z ubiegłym rokiem.


W pierwszych trzech kwartałach 2018 r., podobnie jak liczba pasażerów, wzrosły również praca przewozowa i eksploatacyjna. Były one odpowiednio wyższe o blisko: 2,7% oraz 1,5%.

We wrześniu przewieziono 25,9  mln pasażerów, o 7,4% więcej niż we wrześniu ubiegłego roku. Praca przewozowa była wyższa o 7,8%, a eksploatacyjna o 1,7%.

 Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 67 km.

Informacje szczegółowe na temat statystyki przewozów pasażerskich znajdują się w dziale Statystyka przewozów pasażerskich.