Przewozy Regionalne - premia na 10 kwietnia i podwyżka wynagrodzeń dla pracowników w 2019

Przewozy Regionalne - premia na 10 kwietnia i podwyżka wynagrodzeń dla pracowników w 2019

porprjpg

porpr_01jpg+porpr_02jpg

porpr_03jpg

porpr_04jpg

porpr_05jpg