Przewozy towarowe w I połowie 2019 r.

Przewozy towarowe w I połowie 2019 r.

W czerwcu przewoźnicy kolejowi przetransportowali niecałe 19 mln ton, co oznacza wynik niższy o blisko 1,9 mln ton niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Pierwsze półrocze 2019 r. zakończyło się wynikiem blisko 119 mln ton podaje na swojej stronie Urząd Transportu Kolejowego.


Licząc rok do roku, w czerwcu masa przewiezionych towarów spadła o 9%. Zrealizowana praca przewozowa wyniosła niecałe 4,5 mld tonokilometrów i była niższa o ponad 0,4 mld tonokilometrów (9 %), zaś praca eksploatacyjna ukształtowała się na poziomie 6,6 mln pociągokilometrów, o 0,7 mln pociągokilometrów (9,6 %) mniej niż w czerwcu 2018 r.

- Na rynku przewozów towarowych zauważalne jest wyhamowanie jeśli chodzi masę przewożonych towarów. Dostępne dane za I kwartał w zakresie przewozów intermodalnych oraz przewozu grup wskazują, że nie wszystkie rodzaje przewozów odnotowały spadek i dotyczył on głównie grup ładunków masowych. Należy mieć na uwadze, że zmniejszenie zapotrzebowania na cześć przewozów jest zjawiskiem normalnym przy mniejszej ilości realizowanych prac związanych np. z wykorzystaniem kruszyw ocenia Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W pierwszym półroczu koleją przewieziono o 119 mln ton (4%) mniej towarów niż w okresie styczeń –czerwiec w 2018 r. Praca przewozowa wyniosła 28,2 mld tonokilometrów a praca eksploatacyjna 4 1,3 mln pociągokilometrów. Odpowiednio o 0,9 mln tonokilometrów (4%) i 1,7 mln pociągokilometrów. (4%) mniej niż przed rokiem.