Przewozy towarowe w lipcu 2019 r.

Przewozy towarowe w lipcu 2019 r.

Przewoźnicy towarowi w lipcu przewieźli ponad 20,3 mln ton. W stosunku do lipca w zeszłym roku wartość ta jest niższa o 4%. Praca przewozowa w lipcu wyniosła 4,8 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna blisko 7 mln ton – mniej o 6,3% oraz 8,2%. Średnia odległość przewozu jednej tony ładunku w lipcu to 235 km.


W okresie od stycznia do lipca przewoźnicy przewieźli ponad 138,5 mln ton. Praca przewozowa w tym okresie wyniosła ponad 33 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna wyniosła 48,3 mln pociągokilometrów. Wartości te były niższe w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku odpowiednio o 4,51%, 3,61% oraz 4,63%.

- Pomimo obserwowanego spadku przewozów dane za siedem miesięcy 2019 r. są lepsze, niż średnia z lat 2014-2018. Należy też pamiętać, że przewóz towarów to coraz częściej transport intermodalny, który rozwija się w szybkim tempie  - podsumował obecne wartości Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dr inż. Ignacy Góra.

Wizualizacja i plik z wynikami znajdują się w dziale Statystyka przewozów towarowych.
źródło: utk.gov.pl