Przewozy towarowe wciąż słabną

Przewozy towarowe wciąż słabną

Wyniki badań Urzędu Transportu Kolejowego dotyczące przewozów towarów koleją wciąż są mało optymistyczne. Listopad jest kolejnym miesiącem spadków pod względem wykonanej masy przewozowej. Udało się jednak poprawić lekko wynik w przewiezionej masie w porównaniu do tego samego miesiąca zeszłego roku. W rocznym ujęciu przewozy towarowe nadal pozostają jednak na minusie.
Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, w ciągu jedenastu miesięcy 2016 roku zostało przewiezionych blisko 203 mln ton, co oznacza spadek o prawie 3 mln ton względem wyniku z 2015 roku – czyli ok. 2%. Praca przewozowa także spadła w tym okresie – o 0,6%, a praca eksploatacyjna o 1,65 %.

W listopadzie więcej towarów

Spadek wskaźników w listopadzie 2016 r. w porównaniu do listopada 2015 r. został odnotowany w pracy przewozowej – o 1,9% oraz eksploatacyjnej – o 2,4%. Zaś w przypadku masy został odnotowany niewielki wzrost – o 0,2%. Jest to trzeci miesiąc w 2016 roku, w którym nastąpił wzrost w tym zakresie.

PKP Cargo pozostaje największym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Należy do niego około połowa rynku przewozów. Od początku roku udział w przewozie ton masy pozostaje na niezmiennym poziomie oscylującym wokół 43%. W listopadzie było to 43,83%. Grupa PKP Cargo przewiozła w tym analizowanym miesiącu 9,1 mln ton towarów, co jest wynikiem o 3,8% mniejszym niż w listopadzie 2015 roku. Narastająco po 11 miesiącach Grupa przetransportowała 89,4 mln ton (-9,4 proc. rdr).

Przewoźnik notuje jednak od siedmiu miesięcy stopniowy i ciągły wzrost pracy przewozowej. W listopadzie wzrósł do udziału na poziomie 51,46% (GUS podaje wynik 51,63%). Daje to wynik 2,4 mld tonokilometrów. W porównaniu z listopadem z 2015 roku jest to wynik o 5,6% mniejszy. Narastająco po 11 miesiącach praca przewozowa była równa 23,9 mld tkm (-8,1 proc. rdr).

Co woziło PKP Cargo?

Jak podaje PKP Cargo, Grupa w listopadzie zwiększyła przewozy m.in. kamienia, metali, kontenerów, koksu i nawozów. Większe przewozy kamienia to efekt wzrostu zapotrzebowania na budowy kilku obwodnic w kraju. Na wzrost przewozów metali wpłynęło rosnące zapotrzebowanie odbiorców w kraju i za granicą na wyroby metalowe produkowane w jednej z hut w kraju (transporty także przez port w Gdańsku) oraz zwiększone przewozy złomu do jednej z innych hut. Za większe przewozy kontenerów odpowiada wzrost przewozów do portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin), a także rosnące transporty koksu i zbóż w kontenerach. Zwiększone przewozy koksu to efekt wzrostu przewozów przez porty morskie oraz do odbiorców w Europie Południowej. Za większe przewozy nawozów odpowiada przyrost eksportu tych artykułów przez porty, po odzyskaniu przewozów od konkurencyjnego przewoźnika.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w listopadzie br. wzrosły przewozy w kilku grupach towarowych, m.in. metali i wyrobów metalowych (m.in. wzrost przewozów złomu w kraju oraz slabów w kraju i w tranzycie), innych artykułów chemicznych (m.in. wzrost przewozów gazów w imporcie ze Wschodu oraz amoniaku w kraju), zboża (m.in. wzrost przewozów przez porty) i kontenerów (m.in. zwiększone przewozy w tranzycie na kierunku wschód-zachód, w tym rozwój przewozów z/do Chin, m.in. z elektroniką oraz do portów morskich, m.in. kontenerów ze zbożem).

Przyczyną mniejszych przewozów krajowych w listopadzie br. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku była słabsza dynamika m.in. na rynkach węgla kamiennego, rud i pirytów oraz drewna. Mniejsze przewozy węgla były spowodowane utratą w ubiegłym roku części zleceń dla największych grup energetycznych w Polsce, a także zmniejszone przewozy w imporcie ze Wschodu. Zmniejszone przewozy rud i pirytów były efektem spadku importu przez porty morskie do hut na południu kraju w związku z mniejszą produkcją stali. Niższy wolumen przewozów drewna wynikał z przejęcia przewozów tego surowca do jednej z fabryk przez transport samochodowy oraz z mniejszego zapotrzebowania na przewozy zrębki drzewnej do jednej z elektrowni (z uwagi na niskie ceny zielonych certyfikatów produkcja energii elektrycznej z biomasy jest mniej opłacalna).

Inni z czołówki

Drugim przewoźnikiem w kraju pod względem przewiezionej masy jest DB Cargo Polska. W ciągu jedenastu miesięcy 2016 roku przewoźnik poprawił udziały o 0,3 p.p. do 18%, przy niewielkim wzroście pracy przewozowej do poziomu 5,2%.

Z kolei słabnie udział w ilości przewiezionej masy towarów Lotos Kolei, która pod tym względem domyka podium. Z miesiąca na miesiąc maleje jej udział w przewozie towarów, który w listopadzie wyniósł 5,72%. Praca przewozowa pozostaje od siedmiu miesięcy na zbliżonym poziomie.