Przewozy towarowe we wrześniu 2018 r.

Przewozy towarowe we wrześniu 2018 r.

Wyniki za trzy kwartały 2018 r. pokazują wzrost przewozów towarowych o blisko 6% masy. Dla pracy przewozowej i eksploatacyjnej wyniki wzrosły odpowiednio o 10,5% oraz 11,9%.


Od stycznia do września 2018 r. koleją przewieziono 186,74 mln ton. To o ponad 10 mln ton więcej niż w takim okresie ubiegłego roku.

We wrześniu przewoźnicy towarowi przetransportowali 20,6 mln ton. Oznacza to, że w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku wyniki są niższe o 1,3%. Praca przewozowa w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku była wyższa o 5%, zaś eksploatacyjna o 5,4%. Średnia odległość przewozu jednej tony wyniosła 244 km.

Szczegółowe dane dostępne są na stronie UTK w dziale Statystyka przewozów towarowych.