Punktualność pociągów pasażerskich – drugi kwartał 2019 r.

Punktualność pociągów pasażerskich – drugi kwartał 2019 r.

Punktualność pociągów pasażerskich w drugim kwartale 2019 r. wyniosła 92,84%. Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w tym czasie ponad 421 tys. pociągów, czyli o 4 tys. mniej niż w pierwszym kwartale tego roku poinformował UTK na swojej stronie internetowej.


W pierwszym półroczu 2019 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało niespełna 93% pociągów. Przewoźnicy uruchomili prawie 845,6 tys. połączeń. Odwołano 6 789 pociągów.

W kwietniu i maju 2019 r. współczynnik punktualności wynosił kolejno 94% oraz 93,54%. W czerwcu odnotowano spadek punktualności do poziomu 90,92%. - W kwietniu oraz maju punktualność pociągów pasażerskich utrzymywała się na podobnym poziomie względem I kwartału, natomiast na ostateczny wynik zaważyła gorsza punktualność w czerwcu. Za taki stan rzeczy odpowiadają z jednej strony niekorzystne warunki pogodowe z wysokimi temperaturami włącznie, awarie urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz defekty taboru kolejowego – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wśród wszystkich opóźnionych pociągów w drugim kwartale 64,8% stanowiły pociągi, których opóźnienie nie przekroczyło 5 minut i 59 sekund (55,4 tys. pociągów). 33,4% to składy, których opóźnienie było wyższe niż 5 minut i 59 sekund, lecz nie większe niż 59 minut i 59 sekund (28,6 tys. pociągów). Średni czas opóźnień powyżej 5 minut 59 sekund wyniósł w drugim kwartale 20 minut i 57 sekund.

Liczba pociągów odwołanych w kwietniu, maju oraz czerwcu wyniosła kolejno 713, 933 oraz 1894 pociągów. Na wzrost liczby pociągów odwołanych w czerwcu wpływ miały prace torowe na terenie Republiki Czeskiej oraz awarie taboru kolejowego.

Więcej informacji o punktualności na poszczególnych stacjach oraz przystankach osobowych można znaleźć w arkuszu kalkulacyjnym w formacie .xlsx załączonym do publikacji. Dołączony jest również interaktywny wykres w technologii PowerBI wizualizujący podstawowe informacje o statystykach punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich.

Szczegółowe wyniki dotyczące punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich za drugi kwartał 2019 r. znajdują się w dziale Statystyka przewozów pasażerskich.