Rada Nadzorcza PKP Cargo S.A. zawiesiła Seligę i Olkiewicza

Rada Nadzorcza PKP Cargo S.A. zawiesiła Seligę i Olkiewicza

Rada Nadzorcza PKP Cargo, obradująca 1 lutego 2024 r., podjęła decyzję dotyczącą zawieszenia z ważnych powodów w czynnościach Prezesa Zarządu przewoźnika pana Dariusza Seligę. Taka samą decyzję, również z ważnych powodów, RN podjęła wobec Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP Cargo Pana Marka Olkiewicza.

Jednocześnie Rada Nadzorcza przewoźnika powierzyła wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu PKP Cargo Panu Maciejowi Jankiewiczowi Członkowi Zarządu ds. Finansowych.

Przypomnijmy, że w środę 31 stycznia 2024 r. odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne między zarządem PKP Cargo a stroną społeczną. W związku z brakiem możliwości zawarcia porozumienia, związki zawodowe będące stroną sporu powołały wspólny Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKRS). MKRS podjął decyzję o przeprowadzeniu w dniu 7 lutego 2024 r. w godzinach 10.00-12.00 we wszystkich Zakładach Spółki dwugodzinnego strajku ostrzegawczego, a także podjęto decyzję o przeprowadzeniu w dniach 5 — 19 lutego 2024 r. we wszystkich Zakładach Spółki Referendum Strajkowego.