Rok 2017 – najlepszy dla kolei od lat

Rok 2017 – najlepszy dla kolei od lat

Rekord ostatnich lat padł w przewozach pasażerskich. Wynik blisko 304 mln przewiezionych pasażerów jest najlepszy od 15 lat. Rok 2017 był wyjątkowy również w przewozach towarowych. Masa przewiezionych towarów jest najwyższa w ciągu ostatnich 6 lat, zbliżając się do wyniku z 2011 r. podaje Urząd Transportu Kolejowego


W minionym roku przewoźnicy pasażerscy wykonali pracę eksploatacyjną na poziomie 162,3 mln pociągokilometrów. W porównaniu z 2016 r. wartość ta wzrosła o 1,4 % co oznacza, że pociągi przewoźników pasażerskich przejechały o ok. 2,3 mln km więcej. - Rosnąca liczba pasażerów to niewątpliwy dowód, że Polacy chętnie wracają na kolej. Oferta coraz lepiej odpowiada potrzebom podróżnych. Wygodne, nowe lub zmodernizowane pociągi, krótsze czasy przejazdu, odpowiednie ułożenie rozkładu oraz nowe, przyjaźniejsze dworce – to zachęca do podróżowania – podsumowuje Ignacy Góra, Prezes UTK.

Na wyniki przewozowe nie wpłynęły istotnie modernizacje linii kolejowych. W drugiej połowie 2017 r. na wielu odcinkach rozpoczęły się inwestycje. W pewnym stopniu zakłóciły one wzrost ruchu pasażerskiego. Niektóre remonty wymagają całkowitego zamknięcia linii, np. z Warszawy Zachodniej do Grodziska Mazowieckiego. Prowadzone są również gruntowne modernizacje głównych ciągów komunikacyjnych jak w przypadku odcinka linii kolejowej E20 Poznań – Warszawa,. Jednak mimo tych zamknięć rok 2017 okazał się dużo lepszy od 2016.

Rok 2017 był wyjątkowy także w przewozach towarowych. Zanotowano wzrost zarówno w masie towarów, jak i w pracy przewozowej czy eksploatacyjnej. Średnia odległość przewozu jednej tony pozostała na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego i wyniosła 228, 5 km. Przez cały ubiegły rok wzrost przewiezionej masy wyniósł 7,9 % (z 222,2 mln ton w 2016 r. do 239,9 mln ton w 2017). – Od kilku lat w przewozach towarowych można było obserwować stagnację, a nawet delikatne spadki masy przewiezionych towarów. Dlatego rok 2017 był wyjątkowy, bo mogliśmy zaobserwować wzrosty także w przewozie towarów – cieszy się Ignacy Góra, Prezes UTK.

 

Szczegółowe informacje na temat przewozów pasażerskich i towarowych znajdują się w dziale Statystyki, analizy i monitoring rynku.

Dane, jakie posiada Urząd Transportu Kolejowego na koniec stycznia obejmują jedynie podstawowe parametry. Szczegółowe statystyki będą sukcesywnie publikowane w pierwszym kwartale 2018 r., natomiast pełne dane zostaną przedstawione w „Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r.”, które ukaże się do końca lipca tego roku.

UTK przygotował też krótkie opracowanie podsumowujące rok 2017.