Sejmowa Komisja Infrastruktury w sprawie PKP CARGO i POLREGIO

Sejmowa Komisja Infrastruktury w sprawie PKP CARGO i POLREGIO

27 kwietnia 2022 odbyło się oczekiwane przez związki zawodowe będące stroną prowadzonych sporów zbiorowych w spółkach POLREGIO i PKP CARGO posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury. 
Tematem posiedzenia była sytuacja rynkowo-finansowa spółek kolejowych w kontekście narastających zadań oraz żądań płacowych ze szczególnym uwzględnieniem PKP Cargo i Polregio.

IMG_0687jpg
W posiedzeniu z ramienia FZZMK uczestniczyli Grzegorz Samek, Andrzej Konieczny, Jarosław Kucz, Janusz Matlak.
Zachęcamy Państwa do oglądania retransmisji z posiedzenia Komisji.
https://sejm-embed.redcdn.pl/Sejm9.nsf/VideoFrame.xsp/E1D3265E158066D8C125882C0031706C