Spór zbiorowy w PKP CARGO S.A. Zarząd odmawia podwyższenia wynagrodzeń.

Spór zbiorowy w PKP CARGO S.A. Zarząd odmawia podwyższenia wynagrodzeń.

Przedstawiamy stanowisko Spółki na pismo z dnia 02.07.2015 r. zawierające postulaty dotyczące wdrożenia podwyżki wynagrodzenia.

Spotkanie w ramach zawisłego sporu zbiorowego odbędzie się w dniu 10 lipca 2015 r. (piątek), godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Warszawie.

null

null