Spotkanie w Polregio...

Spotkanie w Polregio...

14.07.2020 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu spółki Polregio ze związkami zawodowymi w sprawie realizacji Porozumienia z dnia 05.04.2020 roku wprowadzającego drugą transzę podwyżki systemowej dla pracowników.
Z ramienia FZZMK w spotkaniu uczestniczyli Grzegorz Samek oraz Robert Bednarek.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia sytuacji finansowej Spółki, która jak przekazał Prezes Martyniuk od momentu "lockdownu" z powodu pandemii koronawirusa ulegla osłabieniu. Przedstawiciele FZZMK jak również inne organizacje związkowe zwróciły uwagę, że  zawarte Porozumienie jest źródłem prawa pracy, które jest  rozłożone na dwie transze i powinno być zrealizowane zgodnie z zapisami . Po przekazaniu przez stronę społeczną takiego stanowiska usłyszeliśmy propozycję ze strony Zarządu o przesunięcie o 12 miesięcy realizacji zapisów. Strona związkowa podtrzymała swoje stanowisko. Prezes Zarządu zaproponował zakończenie spotkania w dniu dzisiejszym i wyznaczył kolejny termin na 22 lipca 2020r.
Podsumowując...
Ilustracją spokania niech będzie poniższy obrazek.
Zenada-w-telewizjijpg