Spotkanie w sprawie postulatów płacowych w PKP CARGO S.A.

Spotkanie w sprawie postulatów płacowych w PKP CARGO S.A.

Informujemy, że Zarząd PKP CARGO S.A. organizuje spotkanie w ramach dialogu społecznego, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2015 r. (środa), godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, sala C/D.

Tematyka spotkania: ·         

prezentacja wyników PKP CARGO za I kwartał 2015 r.,      

bezpośredni dialog w zakresie zgłoszonych postulatów płacowych.