Spotkanie zarządu PR ze związkami zawodowymi

Spotkanie zarządu PR ze związkami zawodowymi

W dniu 16.10.2015 w siedzibie Spółki PR w Warszawie odbyło się spotkanie zarządu spółki Przewozy Regionalne ze związkami zawodowymi. Na spotkaniu obecny był Prezes Zarządu Tomasz Pasikowski, który poinformował o bieżącej sytuacji Spółki. Podpisano Protokół Dodatkowego nr 1 do ZUZP wydłużający czas  jego wypowiedzenia z 6 do 18 miesięcy. Obecnie zbierane są w Oddziałach PR wnioski pracowników chętnych do skorzystania z Programu Dobrowolnych Odejść. 

Przedstawiciele FZZMK zwrócili uwagę na Oddział Dolnośląski, w którym brak jest umowy przewozowej z Urzędem Marszałkowskim. Poproszono o ewentualną możliwość wydłużenia okresu na składanie wniosków o skorzystanie z PDO do momentu wyjaśnienia sytuacji na tym terenie. Przedstawiciele Zarządu potwierdzili, że znają temat i jest to na bieżąco monitorowane. Jeżeli okaże się, że będzie taka konieczność to nie będzie problemu z wydłużeniem tego okresu.