Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.

Wzrost liczby pasażerów o ponad 4%, stabilizacja w przewozach towarowych oraz niespotykany dotąd wzrost przewozów intermodalnych - taki obraz polskiego rynku transportu kolejowego pokazuje „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.” opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego.

W 2016 r. polski rynek transportu kolejowego rozwijał się dynamiczne. W przewozach pasażerskich zaobserwowano drugi rok z rzędu wzrost parametrów. W 2016 r. liczba pasażerów wzrosła o ponad 12 milionów z 280,3 do 292,5 mln, czyli o ponad 4%. To najlepszy wynik od 2002 r., kiedy to z usług kolei skorzystało 304 mln pasażerów.

W przewozach towarowych w 2016 r. wyniki utrzymywały się na podobnym poziomie jak w 2015 r. Nastąpił jednocześnie duży, niespotykany dotąd wzrost przewozów intermodalnych. Liczba przetransportowanych jednostek wzrosła w porównaniu do 2015 r. o ponad 27% a liczba TEU prawie o 25%. Masa ładunków w transporcie intermodalnym wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 2,4 mln ton, z 10,4 mln ton do 12,8 mln ton.

- Ubiegły rok w kolejnictwie upłynął pod znakiem dużych wzrostów w transporcie pasażerskim i intermodalnym. W roku 2017 widać zachowanie tej tendencji, ale będzie to też rok wyzwań. Do najważniejszych należą te związane z rozstrzyganiem przetargów i podpisywaniem umów na modernizację linii kolejowych oraz prowadzeniem już rozpoczętych inwestycji. To od właściwego ich przygotowania i realizacji zależy kondycja branży oraz transportu kolejowego w 2017 roku oraz w latach następnych – ocenia Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W raporcie można znaleźć informacje m.in. o tym, że w ubiegłym roku funkcjonowało 15 przewoźników pasażerskich i 69 towarowych. Najwięcej pasażerów przewiozły Przewozy Regionalne, a wśród przewoźników towarowych największy udział w rynku miała spółka PKP Cargo. Przewoźnicy zatrudniali 50 tys. osób. Są też informacje o punktualności pociągów, długości tras, posiadanym taborze, czy strukturze linii kolejowych eksploatowanych w Polsce.

Obowiązek publikacji  „Sprawozdania” wynika z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.  Dokument ten zastępuje dotychczas przedstawianą corocznie „Ocenę funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego”.

Dokument opublikowany przez UTK w sposób kompleksowy przedstawia rynek transportu kolejowego w 2016 r. w odniesieniu do lat poprzednich. Opisywane zjawiska ujęte są w postaci parametrów przedstawionych w szeregach czasowych. Pozwalają na prześledzenie trendów i wskazanie zmian - w których obszarach rynek rozwija się szybko, a które parametry wskazują na stagnację lub spadki. Raport odnosi się również do rynku europejskiego, pokazując miejsce Polski na tle innych państw.

Sprawozdanie powstało w oparciu o dane przekazywane UTK przez podmioty rynku kolejowego i stanowi uzupełnienie oraz poszerzenie bieżących statystyk, analiz i publikacji. Osobny raport na temat bezpieczeństwa ruchu kolejowego zostanie opublikowany do końca sierpnia 2017 r.

Dokument można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Transportu Kolejowego w wersji do przeglądania na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego (plik PDF o wielkości 5 MB). Dodatkowo na stronie UTK w zakładce Raporty i Analizy / Analizy i Monitoring / Sprawozdania zamieściliśmy plik w wersji do druku (PDF o wielkości 23 MB).