Sprawozdanie Zarządu PKP CARGO S.A. z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2023

Sprawozdanie Zarządu PKP CARGO S.A. z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2023

PKP Cargo osiągnęło w 2023 r. zysk netto 82,10 mln zł, wobec 148 mln zł w 2022 r. - podano w opublikowanym we wtorek raporcie rocznym spółki.

Zysk operacyjny PKP Cargo w 2023 r. wyniósł 291,40 mln złotych. To znacznie mniej niż w roku 2022 , kiedy wynosił on 333,30 mln zł. Przychody z działalności operacyjnej w 2023 r. były z kolei większe niż w poprzednim roku i osiągnęły 5 552 mln złotych, w 2022 r. wyniosły 5 448,80 mln złotych.

Spółka poinformowała, że w 2023 r. osiągnęła zysk netto w kwocie 82,10 mln zł, przy 148 mln zł. w roku 2022.

Na szczególną uwagę w kontekście doprowadzenia do utraty udziału w rynku przewozów oraz prowadzonych w związku z tym w zakładach spółki działaniach polegających na minimalizacji kosztów (co odbija się głównie na zarobkach pracowników), zasługują informacje zawarte na stronie 85 sprawozdania -  "przedstawiciel załogi" w zarządzie spółki pobrał w roku 2023 premię w wyskości 258 000 (średnio 21500 miesięcznie).

Zachęcamy do zapoznania się treścią sprawozdania.

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2024-04/SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciPKPCARGOSAorazGrupyPKPCARGOza2023_202404230888167802.xhtml