Stabilny pierwszy kwartał w przewozach towarowych

Stabilny pierwszy kwartał w przewozach towarowych

UTK poinformowało, że w marcu 2019 r. koleją przewieziono ponad 21 mln ton towarów – o 1,2% mniej niż rok wcześniej. Praca przewozowa wyniosła prawie 5,2 mld ton-km, a praca eksploatacyjna – 7,5 mln poc-km. Wyniki te są wyższe odpowiednio o 2,4% i 0,5%.


W pierwszym kwartale bieżącego przewoźnicy przewieźli ponad 60 milionów ton ładunków. Praca przewozowa zrealizowana w tym okresie to ponad 14 mld tonokilometrów, zaś eksploatacyjna – 20,7 mln pociągokilometrów. Wartości te były niższe odpowiednio o 2,9%, 0,9% oraz 2% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku w pierwszym kwartale wyniosła 237 km, co oznacza wzrost o 5 km w stosunku do ubiegłego roku.

Szczegółowe dane dostępne są na stronie UTK w dziale Statystyka przewozów towarowych w zakładce Dane eksploatacyjne.