Stanowisko FZZMK w sprawie wyborów przedstawicieli pracowników do organów PKP CARGO S.A.

Stanowisko FZZMK w sprawie wyborów przedstawicieli pracowników do organów PKP CARGO S.A.

Prezydium FZZMK na swoim posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 roku podjęło decyzję w sprawie wyborów przedstawicieli pracowników do organów spółki PKP CARGO S.A.
Ponieważ żaden kandydat, ani żadna organizacja w jego imieniu nie zwróciła się do naszej organizacji wzorem lat ubiegłych, z prośbą o udzielenie poparcia, Prezydium Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych pozostawia tę kwestię woli organizacji członkowskich. Jednocześnie Prezydium zwraca się do swoich członków z apelem o wzięcie jak najszerszego udziału w składaniu podpisów na listach poparcia wybranych przez siebie kandydatów.