To pracodawca decyduje o zakrywaniu ust i nosa przez pracowników, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.

To pracodawca decyduje o zakrywaniu ust i nosa przez pracowników, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.

Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym rozporządzenie, które zakłada, że od środy (2 grudnia) to pracodawca decyduje o zakrywaniu ust i nosa przez pracowników, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.
“Zakłada się zmianę przepisu, który nakazywał zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Powyższe rozwiązanie było zbyt daleko idące, w związku z czym zmodyfikowano je, tak by pracodawca decydował w tym zakresie” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.
Jak podano, to samo dotyczy osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Nie zmieniły się za to obowiązki w zakresie zapewnienia środków i sposobów ochrony. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć podwładnym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk (bez względu na podstawę zatrudnienia). Musi też zapewnić odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m (jeśli jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności, to firma dostarcza środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii, czyli np. maseczki o standardzie co najmniej FP2).