Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy

W ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy w sejmowej Sali Kolumnowej odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy.
FZZMK reprezentował Wiceprzewodniczący Janusz Matlak.

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca ROP poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Tegoroczna sesja ROP została zwołana pod hasłem „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jako kontynuacja krajowej strategii bhp w kontekście zmian w świecie pracy”. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który w liście do uczestników spotkania wskazał na bardzo dobre efekty współdziałania państwa i organizacji pozarządowych w zakresie dbałości o warunki pracy i wyraził nadzieję, na jeszcze lepszą oraz bardziej skoordynowaną współpracę instytucji publicznych i kluczowych partnerów społecznych w zakresie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa pracy”.

Szymon Hołownia wspomniał również o nowych wyzwaniach i zobowiązaniach na przyszłość w obszarze troski o dobrostan pracowników. Za priorytet w tym aspekcie uznał zdrowie psychiczne człowieka. „Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość stawia nowe wyzwania, niejako ponagla do poszukiwania oraz wprowadzania niestandardowych rozwiązań, które w nadchodzącym czasie skutecznie chronić będą pracowników. W tym celu pomocne mogą być najnowocześniejsze technologie cyfrowe. Trzeba jednak zbadać ich wpływ na zdrowie psychiczne człowieka” – podkreślił Marszałek Sejmu.

Tegoroczna sesja ROP została zwołana pod hasłem „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jako kontynuacja krajowej strategii bhp w kontekście zmian w świecie pracy”. Na początku spotkania jego uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć pracowników, którzy stracili życie podczas wykonywania obowiązków służbowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Inspektoratu Pracy oraz organizacji związków zawodowych i pracodawców.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy oraz Chorób Zawodowych obchodzone są 28 kwietnia.


Wystąpienie Przewodniczącego OPZZ
na uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy, 23 kwietnia 2024 r.

Od ponad 20 lat, corocznie 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Dzień proklamowany przez Międzynarodową Organizację Pracy. W tym roku w sposób szczególny akcentujemy wpływ zmian klimatycznych na zdrowie człowieka w środowisku pracy i jego bezpieczeństwo. OPZZ uważa, że reakcją na zmiany klimatyczne w kontekście bezpieczeństwa pracy powinno być w szczególności:

  • rozważenie ustanowienia w polskim prawie maksymalnych temperatur w miejscu pracy
  • wzmocnienie znaczenia oceny ryzyka zawodowego i egzekwowanie wymagań wobec pracodawców do jego przeprowadzania, w związku ze skutkami zmian klimatycznych
  • zwiększenie roli służb medycyny pracy w regularnym nadzorze medycznym zdrowia pracowników

Od ponad 20 lat, corocznie 28 kwietnia pamiętamy w OPZZ o pracownicach i pracownikach, którzy stracili życie podczas swojej pracy. Wg GUS w roku 2023 r., w porównaniu do roku poprzedniego, liczba poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy oraz wskaźnik wypadkowości wzrosły. Spadła natomiast, co cieszy, liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych - do 168 osób oraz ciężkich - do 322 osób. Widać jednak wyraźnie, że wciąż jest wiele do poprawy. Warto w tym miejscu przypomnieć hasło kampanii Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych "Zero wypadków śmiertelnych w pracy", wzywającej do podejmowania działań na rzecz całkowitej eliminacji wypadkowości w pracy. Naszym celem jest zatem „zero”.

Dzisiejsze spotkanie koncentruje się przede wszystkim na Rządowym Programie Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Programu, który za cel stawia sobie opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających nam w sposób rzeczywisty wpływać m.in. na te, nadal niezadowalające, dane dotyczące wypadkowości.

VI etap Programu – na lata 2023-2025 akcentuje ważne dla związków zawodowych kwestie związane np. z nowymi formami pracy, transformacją cyfrową, zmianami demograficznymi, narastającymi zjawiskami wykluczenia społecznego, algorytmami Sztucznej Inteligencji oraz pracą platformową.

Widzimy to na co dzień. Nowa cyfrowa rzeczywistość wkracza także do świata pracy, stawiając wyzwania rynkowi pracy i jego instytucjom, partnerom społecznym, legislatorom, władzy publicznej, także inspekcji pracy. Pozostawienie samymi sobie pracowników zatrudnianych w tej cyfrowej rzeczywistości lub poddawanych wpływom cyfrowej aranżacji i kontroli ich pracy będzie miało negatywne konsekwencje na jakość ich pracy, na warunki ich pracy a także na bezpieczeństwo i higienę pracy. Wszyscy tu obecni, w tym Rada Ochrony Pracy, musimy być tego świadomymi i być przygotowanymi na związane z tym wyzwania. Bo przyszłość jest dziś.