Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy w cieniu protestujących rodziców osób niepełnosprawnych.

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy w cieniu protestujących rodziców osób niepełnosprawnych.

Miało być pięknie i uroczyście 26 kwietnia w Sejmie zapowiadała się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Patronat nad spotkaniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Tegoroczny temat posiedzenia to „Prewencja wypadków przy pracy i chorób zawodowych”. Udział w uroczystej sesji zapowiedzieli przedstawiciele instytucji ustawodawczych i nadzorujących, pracodawców oraz organizacji związkowych, a także przedstawiciele nauki i praktycy z zakresu bhp.

Jak wyszło? Ze względu na trwający w Sejmie protest rodziców osób niepełnosprawnych zaproszonych gości zapakowano do autokarów i przewieziono do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo Sejm otoczony jest barierkami i strzeżony przez policjantów. I ten widok oraz atmosferę niekoniecznie uroczystą zapamiętają zaproszeni goście.
W zastępczym miejscu w Sali Kolumnowej im. Anny Walentynowicz odbyła się "uroczysta" sesja Rady Ochrony Pracy zwołana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Konferencje otworzył Przewodniczący ROP poseł Janusz Śniadek i uczcił minutą ciszy ofiary wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Bojanowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiła statystyki wypadków przy pracy i chorób zawodowych powołując się na dane z GUS sugerując przy tym zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych            i ciężkich.

Później głos zabrał Pan Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy, który stwierdził jednoznacznie, że  w firmach gdzie działają związki zawodowe bezpieczeństwo pracy jest na wyższym poziomie.

W dalszej części głos zabierali Pan Andrzej Ziółkowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Pani Dorota Bieniasz – Członek Zarządu ZUS, prof. Danuta Koradecka – Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Natomiast Pan Jakub Chojnicki - Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy przedstawił statystyki dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych, którymi dysponuje PIP...
Statystyki znacząco różniły się od tych z GUS-u - wzrostem wypadków ciężkich.

Na zakończenie przyjęto przez aklamację apel do Sejmu RP dotyczący poprawy warunków BHP.